تعهدات  شرکت آی. ال. تی. اس (ILTS
 
1 – شرکت  آی.ال.تی.اس  (ILTS)  متعهد می شود هرگونه اطلاعات و فایلهای دریافتی از مشتریان را نزد شرکت محرمانه  حفظ و نگهداری نماید.
۲ –   شرکت آی. ال. تی. اس (ILTS)  تنها مسئولیت انجام ترجمه را برعهده دارد و هر گونه مسئولیتی نسبت به نقض قوانین حقوق معنوی در جریان ترجمه متن ها متوجه شخص مشتری است.
۳ – شرکت آی. ال. تی. اس ((ILTS متعهد می شود  تا تلاش نماید تا ترجمه ای با بهترین کیفیت را دراختیار مشتری قرار دهد.
۴ – زمان انجام ترجمه به ازای هر ۶۰۰ کلمه حداکثر  ۲۴ ساعت و ساعت تحویل سفارشات نیز ساعت ۲۴ می باشد.
۵ – در صورت عدم رضایت،  مشتری می تواند حداکثر تا ۲۴ ساعت بعد از زمان تحویل اعلام شده اولیه،  تقاضای خود را جهت بازبینی مجدد از طریق تماس با واحد کنترل کیفیت و یا ایمیل به شرکت اعلام نماید وشرکت  نیز موظف به بازبینی و ویرایش مجدد می باشد.


۶ – آغاز روند ترجمه منوط به پرداخت تمام هزینه ترجمه از جانب مشتری خواهد بود و شرکت آی. ال. تی. اس هیچ گونه تعهدی نسبت به انجام سفارشی که تمام مبلغ تعیین شده برای آن پرداخت نشده است را ندارد. لازم به ذکر است که حداکثر زمان پرداخت حق الزحمه ترجمه ۲۴ ساعت پس از صدور فاکتور می باشد.
۷ – پس از تایید سفارش و پرداخت هزینه ترجمه استرداد وجه و فسخ قرارداد ترجمه ممکن نمی باشد.
۸ – چنانچه به هر علتی هزینه پرداختی از جانب مشتری کمتر از حق الزحمه تعیین شده باشد، از طریق ایمیل به وی اطلاع رسانی می گردد و چنانچه تا ۲۴ ساعت مابه التفاوت هزینه پرداخت نگردد، سفارش وی با ۲۴ ساعت تاخیر آغاز و انجام می شود، در غیر اینصورت قرارداد ترجمه  وی فسخ و هزینه دریافتی تا ۴۸ ساعت بعد به حسابی که از آن پرداخت صورت گرفته است عودت خواهد شد.
۹ – چنانچه شرکت آی. ال. تی. اس به هر دلیلی نتواند سفارش مشتری را به موقع انجام دهد، موظف است مراتب را از پیش به اطلاع مشتری برساند و زمان جدید تحویل سفارش را با کسب رضایت مشتری به وی اعلام نماید.
۱۰ -  جهت اطلاع از حدود هزینه های ترجمه می توانید اینجا کلیک کنید. هزینه اعلام شده با احتساب  ترجمه، ویرایش و نمونه خوانی می باشد.
  


 

 
  http://www.ilts.ir/fa