تعدادی ازمترجمین انگلیسی شرکت ترجمه ILTS  
 

 

                                                                                                                         
 
در حال حاضر بیش از ۳۰۰ مترجم با تخصص های مختلف با شرکت ILTS همکاری مستمر دارند.
متاسفانه امکان معرفی 
همه این همکاران در سایت وجود ندارد و تنها به معرفی تعداد معدودی از آنها بسنده می شود. همکارانی که نامشان در لیست زیرمی آید محققین ، ویراستاران و پژوهشگران مطرح حوزه ترجمه در کشور میباشند. این شرکت می‌کوشد تا با بکارگیری افراد با صلاحیت و دانشگاهی برگردان‌های وفاداری از پروژه های مشتریان به دست دهد.


سعید ع. جمنانی کارشناس ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی  - پژوهشگر زبان فارسی و کارشناس ارشد زبانشناسی همگانی مدرس دانشگاه
 
iltsiran@gmail.com مدیر عامل
موسسه ترجمه
ILTS

 
برخی از مترجمین و ویراستاران شرکت آی.ال.تی.اس در بخش انگلیسی

  نام و نام خانوادگی همکار در شرکت آی.ال.تی.اس مدارج تحصیلی - تجربیات نوع فعالیت در  شرکت آی.ال.تی.اس
           
  دکترمحمود عزیزی PhD در رشته زبان و ادبیات انگلیسی-  کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران - استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه مازندرانمدرس دروس ترجمه
mazizijam@umz.ac.ir
-مترجم و  ویراستار متون برگردان شده به انگلیسی
  دکتر مهر شاد
احمدیان
PhD در رشته آموزش زبان انگلیسی -  کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی- استادیار گروه زبان و ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی mahmadian@ilts.ir مترجم
  دکتر غریب رضا غلام حسین زاده PhD در رشته زبان و ادبیات انگلیسی-  کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاه شیراز- استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه  grgholamhosseinzadeh@ilts.ir مترجم
  دکتر فاطمه خونمری PhD در رشته آموزش زبان انگلیسی -  کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران - استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه مازندرانمدرس دروس ترجمه fkhonamri@umz.ac.ir - مترجم وویراستار متون برگردان شده به انگلیسی
۱. دکتر بهادر صادقی

PhD در رشته آموزش زبان انگلیسی -  کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی-کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های حقوق و روابط بین الملل -مدرس دروس ترجمه- دارای  دارالترجمه رسمی با مجوز قوه قضاییه -استادیار گروه زبان و ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی
bsadeghi@ilts.ir مترجم
۲. دکتر موسی نوشی PhD در رشته آموزش زبان انگلیسی -  کارشناسی رشته مترجمی زبان انگلیسی و کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی- استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی  دانشگاه شهید بهشتی تهران  mosesnooshi@ilts.ir مترجم
۳. دکتر مهر شاد احمدیان PhD در رشته آموزش زبان انگلیسی -  کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی- استادیار گروه زبان و ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی mahmadian@ilts.ir مترجم
۴. دکتر کریم لویمی مطلق PhD در رشته زبان و ادبیات انگلیسی  از دانشگاه سیدنی در کشور استرالیا -  کارشناسی از دانشگاه فردوسی مشهد -  کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران - - استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید چمران اهواز-مدرس دروس ترجمه
 - نویسنده و مترجم
kloveimi@ilts.ir مترجم و ویراستار متون برگردان شده به انگلیسی
۵. دکتر غریب رضا غلام حسین زاده PhD در رشته زبان و ادبیات انگلیسی-  کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاه شیراز- استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه  grgholamhosseinzadeh@ilts.ir مترجم 
۶. محمدرضا خونمری مدیر عامل موسسه آموزش زبان انگلیسی مازند کیمبریج - سوبروایزر موسسات زبان mrkhonamri@ilts.ir مترجم و سر ویراستار
۷. دکتررضا عاشوری تلوکی  (PhD) در رشته ادبیات تطبیقی در دانشگاه Western University  کشور کانادا - کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی rashoori@ilts.ir مترجم
۸. فراز معتقدی کارشناس ارشد رشته روابط بین الملل در City University of New York ایالات متحده آمریکا - کارشناس رشته زبان و ادبیات انگلیسی  fmotaghedi@ilts.ir مترجم
۹. فرزام خونمری کارشناس ارشد رشته  رشته آموزش زبان انگلیسی - کارشناس رشته  زبان و ادبیات انگلیسی frkhonamri@ilts.ir مترجم
۱۰. دکتر آلن وودبریج  PhD  و مدرس و مترجم در کالج صنعتی - لندن - انگلستان awoodbridge@ilts.ir ویراستار متون برگردان شده به انگلیسی
۱۱. میلاد کامکار کارشناس ارشد  رشته  زبان و ادبیات انگلیسی - کارشناس رشته  زبان و ادبیات انگلیسی - نویسنده و مترجم
دانشجوی دوره دکتری رشته Creative Writing
mkamkar@ilts.ir مترجم
۱۲. محمد تقی قاسمی مترجم و مدرس دانشگاه در رشته   زبان و ادبیات انگلیسی -مدرس دروس ترجمه
 -  دانشگاه قم
mtghasemi@ilts.ir مترجم
۱۳. مهدی مشایخی کارشناس ارشد رشته مطالعات ترجمه از دانشگاه شهید بهشتی - مدرس دانشگاه - مدرس دروس ترجمه - مترجم متون ادبی ونقد rmashayekhi@ilts.ir مترجم  و ویراستار
۱۴. تهمینه قریشی دانشجوی کارشناسی ارشد  رشته  زبان و ادبیات انگلیسی (دانشگاه گیلان-رشت) - کارشناس رشته  زبان و ادبیات انگلیسی  tghoreishi@ilts.ir مترجم
۱۵. میلاد میرزایی کارشناس ارشد  رشته آموزش زبان انگلیسی - کارشناس رشته  زبان و ادبیات انگلیسی -  دانشگاه مازندران - نویسنده و مترجم mmirzaee@ilts.ir مترجم
۱۶. سید محمد سینا قاسمی موسوی   کارشناس رشته  زبان و ادبیات انگلیسی -  دانشگاه مازندران - نویسنده و مترجم sghasemi@ilts.ir مترجم و ویراستار
۱۷. عهدیه اکبری کارشناس ارشد  رشته  زبان و ادبیات انگلیسی - کارشناس رشته  زبان و ادبیات انگلیسی - دانشگاه مازندران - نویسنده و مترجم aakbari@ilts.ir مترجم 
۱۸. نرگس میرزاپور کارشناس ارشد  رشته  زبان و ادبیات انگلیسی - کارشناس رشته  زبان و ادبیات انگلیسی - دانشگاه دولتی سمنان nmirzapour@ilts.ir مترجم 
۱۹. دکتر فرهاد کولی نیا PhD  در رشته اقتصاد و برنامه ریزی (انگلستان) - کارشناسی ارشد و کارشناسی رشته زبان و ادبیات انگلیسی - دانشگاه تبریز fkoolinia@ilts.ir مترجم 
۲۰.  محمد کاظمیان صنعتی فوق لیسانس  رشته آموزش زبان انگلیسی - کارشناس رشته  زبان و ادبیات انگلیسی از IAU -مدرس ILI- نویسنده و مترجم mkazemian@ilts.ir مترجم 
۲۱. رسول سیر دانش آموخته گروه زبان انگلیسی دانشگاه  دولتی مازندران در رشته زبان و ادبیات انگلیسی r.seeyar@ilts.ir مترجم
۲۲. ابوالفضل آهنگری دانش آموخته گروه زبان انگلیسی دانشگاه  دولتی مازندران در رشته زبان و ادبیات انگلیسی a.ahangari@ilts.ir مترجم    http://www.ilts.ir/fa